Etablererkurs

I samarbeid med kommuner, NAV og Skape arrangerer næringshagene regelmessig etablererkurs.

Kontakt din lokale næringshage for informasjon om når og hvor næringshagen setter opp etablererkurs.

Se også Skape´s kurskalender for aktuelle kurstema:

https://skape.no/kurskalender