Rådgivning

Vi tilbyr hjelp til utvikling av forretningsidéer og planlegging av vekst- og utviklingsaktiviteter.  Våre bedriftsrådgivere kan arbeide med selskapet som prosessleder i en kort og intensiv periode, eller følge selskapet tett over i lenger tid.

Vi kan bistå med:

  • Forretningsutvikling.
  • Bedriftsrådgivning innen mange felt.
  • Organisering og planlegging av utviklingsaktiviteter.
  • Prosess- og prosjektledelse.
  • Ledelse av interne strategiprosesser.
  • Investorsøk.
  • Veiledning ved søknad om midler fra f.eks. næringsfond, Innovasjon Norge og SkatteFUNN.
  • Tilrettelegging for samarbeid og nettverk.
  • Kobling opp mot et bredt spekter av regionale og nasjonale forsknings- og utviklingsmiljø, kunnskapsmiljø og virkemidler for innovasjon.