Finansiering, støtteordninger og «gode hjelpere»

Næringshagene i Rogaland er en aktiv del av et landsomfattende kompetanse- og innovasjonsnettverk, og vi hjelper deg gjerne med å komme i kontakt med de miljøene som kan være riktige for deg.

Vi er en «forlenget arm» for virkemiddelapparat og innovasjonsmiljø i Rogaland, og landet forøvrig.

 

 

Innovasjon Norge

Innovasjon Norges hovedmål er å utløse økt verdiskapning gjennom å skape flere gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative Næringsmiljø. Innovasjon Norge kan bidra med finansiering, nettverk, rådgivning, kompetanse og profilering. Næringshagen kan hjelpe deg med å komme i kontakt med riktig saksbehandler for din  bedrift.

 

VRI  Rogaland

Næringslivet har handlekraften, forsknings- og utviklingsmiljøene (FoU) har kunnskapen, og det offentlige virkemiddelapparatet har pengene som skal til for å skape innovasjon og utvikling i regionen. VRI Rogalands oppgave er å sørge for at disse aktørene samarbeider og kommuniserer godt.

 

Skattefunn 

Skattefunn er skattefradragsordning for kostnader til forskning og utvikling. Skattefradraget for små- og mellomstore bedrifter er 20%. Kontakt din næringshage om du vil ha hjelp til å vurdere utviklingsprosjekt og råd før du skal skrive søknad. 

 

Norges Forskningsråd

Norske bedrifter kan søke Forskningsrådet om midler til forskning og utvikling. Forskningsrådet finansierer forskningsprosjekter for norsk næringsliv for 9 milliarder kroner årlig. Her kan du finne relevante utlysninger, retningslinjer og søknadshjelp.

 

Næringshagene i Norge 

Næringshagene i Norge er et medlemsbasert, nasjonal nettverksorganisasjon for næringshagene. For næringshagene i Rogaland, er dette et av våre viktigste nettverk for faglig påfyll og engasjement.

 

Validé

Validé er Rogalands inkubator med avdelinger både i Stavanger, på Haugalandet og i Dalane. De hjelper gründere og bedrifter som har forretningsidéer med stor innovasjonshøyde med å få idéene fram til lønnsom virksomhet. Bedrifter som tas opp i inkubatoren vil kunne få tilført kompetanse, kapital og nettverk.

 

Skape

Skape gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland, som vil starte egen bedrift. Skape er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene i fylket og Rogaland Fylkeskommune.

 

Siva

Siva tilrettelegger for nyskapninger gjennom å bygge, eie og utvikle infrastruktur for innovasjon. Siva er en nasjonal operatør av næringshageprogrammet, som næringshagene i Rogaland er en del av.