DIN ARENA FOR VEKST OG UTVIKLING

KONTAKT OSSHva kan vi få til sammen

Næringshagene i Rogaland bygger nettverk og skaper muligheter sammen med deg!

Vi bygger nettverk der talenter, idéer og prosjekter møter profesjonell bistand til å orientere seg i virkemiddelapparatet, utvikle forretningsidéer, arbeide med markedet og finne kapital. Vi hjelper nyetableringer, eksisterende bedrifter og personer med gode idèr.
Les videre og å se hva vi som Næringhage kan tilby deg.

VekstProgrammet

VekstProgrammet

Næringshagene arrangerer årlig det populære VekstProgrammet. Programmet er et ledelses- og bedriftsutviklingsprogram med fokus på videre vekst.

Målgruppe: Etablerte bedrifter

Mer om vekstprogrammet

VekstPartner

Få en VekstPartner – og lær av de beste.
Med en VekstPartner vil du og din bedrift få ta del i ekspertise og erfaring fra noen som vet hvilke utfordringer du står overfor på veien mot vekst.

Målgruppe: Etablerte bedrifter

Mer om vekstpartner
VekstPartner
VekstSporet

VekstSporet

VekstSporet er næringshagenes unike verktøy for vekst og utvikling. Det bygger på filosofien om at alle bedrifter har et uutnyttet vekstpotensiale som kan realiseres om en fokuserer på aktiviteter som bidrar til innovasjon og vekst.

Målgruppe: Etablerte bedrifter

Mer om vekstsporet

Idélab

Helt kort om idelab slik at jeg som uvitende vet om det er her jeg vil klikke videre eller ikke.

Målgruppe: Alle med en gode idè!

MER OM IDÈLAB
Idélab

NæringshageProgrammet

Næringshagene er et utviklingsmiljø der talenter, idéer og prosjekter møter profesjonell bistand til å utvikle forretningsidéer, orientere seg i virkemiddelapparatet, arbeide med markedet og finne kapital.

MER INFORMASJON

Næringshagene i Rogaland

Hva kan vi gjøre for deg og din bedrift?