VekstSporet

VekstSporet er næringshagenes unike verktøy for vekst og utvikling.  Det bygger på filosofien om at alle bedrifter har et uutnyttet vekstpotensiale som kan realiseres om en fokuserer på aktiviteter som bidrar til innovasjon og vekst.

Ved å bruke VekstSporet går en inn i en dybdeprosess der en samler bedriftens nøkkelpersoner for samtaler og bevisstgjøring. Samtalene tar utgangspunkt i en av 4 veksttavler. Dette bidrar til en god kartlegging av bedriftens ståsted. I prosessen finner en ut hvor «skoen trykker», som videre vil initiere og prioritere tiltak for å realisere vekst.

Bedriften velger selv hvilken veksttavle som er relevant å gå i dybden på. De 4 områdene er:

– Ledelse, organisasjon og strategi

– Salg og markedsføring

– Produkter/tjenester, utvikling og FoU

– Internasjonale muligheter

Selve prosessen tar inntil 3 timer. Bedriften får i etterkant en analyse og referat med handlingsplan for å følge opp prioriterte tiltak.

Kontakt din nærmeste Næringshage for å høre mer om VekstSporet!