Bedriftsutvikling

Vi tilbyr hjelp til utvikling av forretningsidéer og planlegging av vekst- og utviklingsaktiviteter. Vi kan bistå deg i arbeidet med prosjektbeskrivelser, finansiering, markedsplanlegging, rekruttering, organisasjonsendringer, med mer. Våre bedriftsrådgivere kan arbeide med selskapet som prosessleder i en kort og intensiv periode, eller følge selskapet tett over tid.