Om Næringshageprogrammet

Det er 4 Siva-godkjente næringshager i Rogaland som deltar i det nasjonale næringshageprogrammet. Det betyr at næringshagene mottar offentlige midler for å hjelpe bedrifter og gründere for å realisere sine forretningsidéer og utviklingsplaner.

Våre rådgivere er tilgjengelige for å hjelpe bedrifter med akkurat det de trenger for å vokse. Bedriftene betaler en egenandel, og resten betaler Siva, som en del av statens virkemiddelapparat. Da er ikke gode råd spesielt dyre!

Bedrifter som deltar i det nasjonale næringshageprogrammet blir «Næringshagebedrift». Små- og mellomstore bedrifter kan delta. Næringshagebedriftene får rabatterte innovasjonstjenester fra rådgiverne i Næringshagene.

Som næringshagebedrift blir virksomheten en del av Næringshagene i Rogaland sitt nettverk for næringslivet, og en del av Sivas nasjonale innovasjons-nettverk. Samtidig bidrar du til å styrke et regionalt kompetansemiljø for næringsutvikling, og legge grunnlaget for klynger og nettverk for samarbeid og utvikling.

Les mer om våre tilbud under «Bli Næringshagebedrift»