Næringshagebedrift

Bedrifter som deltar i det nasjonale næringshageprogrammet blir «Næringshagebedrift». Små- og mellomstore bedrifter kan delta. Næringshagebedriftene får rabatterte innovasjonstjenester fra rådgiverne i Næringshagene.
Som næringshagebedrift blir virksomheten en del av Næringshagene i Rogaland sitt nettverk for næringslivet, og en del av Sivas nasjonale innovasjons-nettverk. Samtidig bidrar du til å styrke et regionalt kompetansemiljø for næringsutvikling, og legge grunnlaget for klynger og nettverk for samarbeid og utvikling.
Som Næringshagebedrift får du:
Årlig utviklingssamtale
Tilbud om årlig gjennomgang av virksomhetens status og utviklingspotensial sammen med din faste rådgiver. Kostnadsfritt.
6 timer i året
Tilbud om 6 timer årlig bistand fra næringshagen. Kostnadsfritt.
Rabatt på ordinær timepris
– Inntil 50 % rabatt på ordinær timepris.
– Nyetablerte bedrifter kan få inntil 75 % rabatt. Rabatten er avhengig av oppdragets art og omfang, og avtales i hvert enkelt tilfelle.
KompetanseForum
Gratis deltakelse eller rabatt på alle møter, kurs, work-shops, studier og andre arrangement i næringshagenes regi.
Kostnadsfri profilering
Gratis profilering på næringshagens nettside og andre digitale flater. Næringshagen arbeider løpende med å løfte fram næringshagebedriftene i lokal og nasjonal presse, gjennom presentasjoner på nett, pressemeldinger mm.