Arrangement

VekstProgrammet 2018

Nytt vekstprogram har oppstart 24. april 2018. Her kan du finne mer informasjon og melde deg på:

https://vekstprogrammet-2018.confetti.events/

 

VekstPartner 2018

I 2018 kan du som deltaker i Næringshageprogrammet få din egen VekstPartner.
VekstPartnerordningen er en mentorordning for å oppnå vekst og utvikling hos små og mellomstore bedrifter i Rogaland. Les mer under fanen Tjenester/Bedriftsutvikling/VekstPartner

Her kan du søke om å få din egen VekstPartner (løpende opptak): https://rrsenter.wufoo.eu/forms/vekstpartner-saknadsskjema/

 

Styrekurs for kvinner: 19. april 2018.

Vi ønsker flere kvinner inn i styrerommet, og inviterer til styrekurs med Thorhild Widvey. Kurset arrangeres i Medvind Næringshage, Ølensvåg.

Mer informasjon og påmelding:

https://www.medvind24.no/folk/styrekurs-for-kvinner

 

Næringsgiv 2018

Bli med næringslivet til fjells 26. april 2018.  Sted: Olalia

På Næringsgiv får du servert dei gode næringslivshistoriane, om alt frå internasjonale storkonsern til lokale einmannsføretak.

Arrangører: Fikse Næringsutvikling og Medvind Næringshage

Les mer her: https://www.medvind24.no/folk/naringsgiv-2018

Påmelding: http://etnevindafjord.no/naeringsgiv-2018

 

Ryfylkedagane 2018

Ryfylkedagane 2018 er 01 til 03 juni for 35.gong. Dette er handel- og kulturdagar for store og små med aktiviterar. Ryfylkedagane ynskjer å setje Suldal på kartet og samstundes visa små og store skattar som Suldal har og tilby. 02. juni er det stor marknadsdag i kommunesenteret Sand med salsboder, stands, konkurransar med eit yrande folkeliv for små og store.

For informasjon og påmelding (utstiller): https://ryfylkedageneutstillere.confetti.events/

 

VekstSpor-kurs for Næringshagene i Norge

Her kan du melde din interesse for å delta ved neste kvalifiseringskurs innen VekstSpor-metodikken. Målgruppe er forretningsutviklere tilknyttet Siva-godkjente næringshager.

For påmelding: https://rrsenter.wufoo.eu/forms/vekstsporet-kurs-for-naringshagene-septnov-18/

Bedriftenes Dag 2018

Sett av dato for Bedriftenes Dag på Karmøy: 30 oktober, kl 08.30-16.00.